Online platform Art of Healing

Art of Healing Intensive Jaartraject

Lucia

WELKOM

Yeah lief mens,
Dit is de overzichtspagina met alle modules van Art of Healing Intensive. De modules komen verspreid over het jaar beschikbaar. Voor je begint, is het goed om deze inleiding voor je werkboek af te drukken en je intentie voor het doen van deze intensive uit te spreken en op te schrijven (zie video bij Basis). De afgesproken individuele energetische onlinesessies vinden verspreid over het jaar plaats.

Wat je gaat doen dit jaartraject, is tijd voor jezelf maken.

Tijd waarin je lekker aan de slag gaat met de informatie om:

  • bewust te worden van alles wat er in jou speelt
  •  om handvatten te hebben hoe je met verleden, heden en toekomst om kan gaan,
  • om o.a. bewust te worden van wat je voelt en denkt,
  • dus als je onrust voelt, weerstand voelt, boosheid voelt etc..

 Hoe ga je om met wat er gebeurd in jou tijdens het Jaartraject ?

WAT DOE JE ALS ER IETS OMHOOG KOMT IN JOU?

Er zijn verschillende mogelijkheden.

STAP 1 is je signaleert dat er bijv. een gevoel/ sensatie van onrust is of een emotie. Dit kan zijn tijdens het schilderen, of tijdens je “gewone”dag.

De bedoeling is dat je het gaat onderzoeken; je blijft erbij, je stopt het niet weg. Je zegt er HALLO tegen!

STAP 2 je kan gaan schilderen om er adem in te brengen,

Bijv. 2 handen tegelijk en jij ademt in het gevoel/emotie

STAP 3 vraag jezelf af of er ook een gedachte is, zo ja dan schrijf je die gedachte op je papier tijdens het schilderen,

STAP 4 je ademt in en uit, voelt het gevoel en blijft erbij met je aandacht, 

STAP 5 je geeft er een kleur of een vorm aan aan dat gevoel of gedachte. Wat willen je handen op het doek i.v.m. die emotie bijv. 
Je blijft goed door ademen met je voeten stevig op de aarde.

STAP 6 je gaat liggen op je bed en doet een meditatie uit het betreffende onderdeel waar je mee bezig bent. Deze kun je ev. herhalen.

STAP 7 Het proces waar je mee bezig bent, helpt je er ook mee.

STAP 8 Je schrijft het op in je werkboek en bespreekt het in de 1 op 1 sessie.

 Ik wens je heel veel liefde bij het zelf ervaren van de oefeningen en bij je eigen proces hierin! 

Als je nog vragen hebt, bijv. over  het inloggen, stuur dan een berichtje naar art@luciaepskamp.nl